Blog zo sveta financií a investovania

Prečítajte si naše články, príspevky, analýzy, návody a rady zo sveta investícií, peňazí, finančných produktov a finačnej gramotnosti.

Predraženosť investovania do ETF fondov dosahuje na Slovensku stovky percent. Ak nechcete mať na dôchodku o 20 alebo 30 % menej, čítajte pozorne ďalej.
Investovanie je plné vzrušenia a úspechov, ale aj sklamaní a neustáleho učenia. Centrom tohto procesu sú tri základné faktory - výnos, riziko a likvidita, známe aj ako investičný trojuholník.
Termínom korporátna udržateľnosť označujeme prístup podnikov, ktorý je súlade s desiatimi princípmi UN Global Compact.
Druhý pilier, alebo tzv. Starobné dôchodkove sporenie, je forma doplnkového dôchodku, v rámci ktorého sa počas vášho pracovne aktívneho života časť zaplatených odvodov investuje na vašom osobnom dôchodkovom konte. 
Inflácia je nárast cien tovarov a služieb a s ním spojené znižovanie kúpnej sily peňazí. Zjednodušene môžeme povedať, že za tú istú sumu peňazí si kúpime menej tovarov a služieb ako napríklad pred mesiacom.
Čo sú diéty alebo cestovné náhrady? Diéty alebo cestovné náhrady sú peňažnou kompenzáciou, na ktorú má nárok zamestnanec v prípade, ak je vyslaný na pracovnú cestu.
Materské je sociálna dávka vyplácaná z nemocenského poistenia sociálnej poisťovne, ktorou sociálna poisťovňa prispieva oprávnenej osobe (matke dieťaťa) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
Plánujete si v roku 2021 zobrať hypotéku na kúpu nehnuteľnosti ale zdrojom vášho príjmu je podnikanie formou živnosti alebo formou s.r.o.?