Invalidita a poistenie invalidity

Invalidita a poistenie invalidity

Počet slov: 745
Čas čítania: 5 minút

Poistenie invalidity patrí medzi najdôležitejšie stavebné kamene dlhodobého finančého plánu. Invalidita a jej následky môžu ohroziť alebo úplne znemožniť dosahovanie životných a investičných cieľov. Správne a kvalitné poistenie invalidity vyžaduje odborný prístup s dôrazom na presnosť údajov a finančnú analýzu a preto je často v poistných zmluvách prehliadané alebo nastavené nedostatočne. Nepodceňujte dôležitosť vhodného krytia a zabezpečte si tak ochranu pre seba a svoju rodinu.

Dozviete sa

 • Ak by ste naplnili miestnosť 100 náhodnými ľuďmi v produktívnom veku, 6 z nich by bolo invalidných dôchodcov.
 • Poistením invalidity poisťujeme výpadok príjmu, ktorý môže trvať v najhoršom prípade až do dôchodkového veku. Na to 20 000 EUR rozhodne stačiť nebude.
 • Prečo máte invaliditu pravdepodobne poistenú nesprávne alebo aký je proces nastavenia poistenia invalidity.

Čo je to invalidita?

Invalidita je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, na základe ktorého má človek pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. V prípade, že je pokles v intervale 40 – 70 % (vrátane) hovoríme o čiastočnej invalidite. V prípade, že je pokles viac ako 70 % hovoríme o plnej invalidite. Nižšie uvádzam niekoľko príkladov príčin invalidity vrátane percenta poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení.

 • Cukrovka, ťažko kompenzovateľná – pokles 50 až 75 %
 • Depresívne poruchy nálad stredne ťažkej formy – pokles 30 až 45 %
 • Úplná slepota – pokles 90 %
 • Obojstranná úplná hluchota – pokles 50 %
 • Bronchiálna astma ťažká – pokles 60 až 90 %
 • Hypertenzia 3. stupňa – pokles 50 až 80 %
 • Zhubné nádory v oblasti úst a hltana s onkologickou liečbou – pokles 75 až 80 %
 • Zhubný nádor čreva a konečníka s onkologickou liečbou – pokles 80 %

Ako pravdepodobná je invalidita?

Ku koncu prvého kvartálu roku 2024 (marec 2024) bol celkový počet invalidných dôchodcov na Slovensku podľa údajov zo Sociálnej poisťovne 219 272. Z celkového počtu bolo 140 069 (63,88 %) čiastočných invalidných dôchodcov. Plných invalidných dôchodcov bolo 79 203 (36,12 %). Celkový počet invalidných dôchodcov z mladosti bol 22 112.

Celkový počet ekonomicky aktívnych obyvateľov bol v prvom kvartáli 2 756 000. To znamená že na 12 pracujúcich ľudí pripadal približne jeden invalidný dôchodca (1:12,57). Celkových počet invalidných dôchodcov predstavoval 7,56 % ekonomicky aktívnych ľudí. Celkový počet obyvateľov vo veku od 18 – 64 rokov bol podľa posledných údajov zo štatistického úradu 3 412 091. Znamená to, že ak by ste naplnili miestnosť 100 náhodnými ľuďmi vo veku 18 – 64 rokov, 6 z nich by bolo invalidných dôchodcov (6,42).

Pravdepodobnosť 6,42 % je relatívne vysoká na to, aby sme ju ignorovali. Je na každom z nás, ako sa k tomuto riziku postavíme. Bez ohľadu na to, je poistenie invalidity dôležitým nástrojom na manažment jedného z najväčších rizík, ktoré sa nám môže v živote prihodiť.

Čo je poistenie invalidity a na čo slúži?

Poistením invalidity poisťujeme výpadok príjmu, ktorý môže trvať v najhoršom prípade až do dôchodkového veku. Predstavte si, že sa následkom vážneho ochorenia stanete plným invalidom vo veku 38 rokov. Do dôchodkového veku vám ostáva 26 rokov. Nakoľko nebudete vedieť vykonávať zárobkovú činnosť vôbec alebo iba obmedzene (záleží od typu povolania), vznikne vám každý mesiac schodok medzi mesačnými nákladmi a invalidným dôchodkom (ak ste podnikateľ môžete mať invalidný dôchodok minimálny alebo aj žiadny). Tento schodok bude v najhoršom prípade v rodinnom rozpočte chýbať až do dôchodku. Okrem toho musíte počítať aj s tým, že výpadok vášho príjmu bude mať za následok nedostatočnú pripravenosť na starobný dôchodok.

V prípade nízkeho veku je poistenie invalidity ešte dôležitejšie nakoľko počítame s celoživotným výpadkom schopnosti vykonávať pracovnú činnosť. Presne na tieto účely slúži vo všeobecnosti poistenie invalidity. Každý klient má inú situáciu, preto je pred samotným nastavením poistenia dôležité spraviť dôkladnú analýzu.

Potrebujem poistenie invalidity?

Ak chcete zistiť, či potrebujete poistenie invalidity odpovedzte si na nasledujúcu otázku:

Mám dostatok úspor a aktív, ktoré mi v kombinácii s invalidným dôchodkom zabezpečia dostatočný príjem ak by som kvôli úrazu alebo chorobe nemohol/nemohla už viac vykonávať zárobkovú činnosť?

Ak je odpoveď áno, patríte medzi percento ľudí dosiahlo finančnú nezávislosť alebo sú vaše mesačné náklady také nízke, že sa môžete a chcete spoľahnúť iba na invalidný dôchodok zo sociálnej poisťovne.

Ak je odpoveď nie, poistenie invalidity pravdepodobne potrebujete.

Ako si správne poistiť invaliditu?

Správne a kvalitné poistenie invalidity vyžaduje odborný prístup s dôrazom na presnosť údajov a finančnú analýzu. V prvom rade potrebujeme zistiť, na akú výšku invalidného dôchodku máte nárok k aktuálnemu dátumu a aké sú vaše príjmy a výdavky, aktíva a pasíva. Následne dorovnávame potenciálny výpadok príjmu počas celej doby možnej invalidity. Nezabúdame na infláciu a prípravu na starobný dôchodok. Na záver poistenie optimalizujeme tak, aby si ho mohol klient dovoliť platiť. Práve pre absenciu tohoto prístupu, zjednodušovanie problematiky a vlastnej skúsenosti z praxe som presvedčený o tom, že väčšina klientov má invaliditu poistenú nesprávne.

Takmer 97 % všetkých invalidít bolo priznaných z dôvodu choroby a nie úrazu. Mať poistené iba lacnejšie trvalé následky úrazu preto nedáva zmysel. V poistných zmluvách je potrebné uprednostniť invaliditu pred trvalými následkami úrazov.

Poistite sa tak, aby vám poistka zabezpečila výpadok príjmu od času priznania invalidného dôchodku až do dôchodkového veku, suma bola dostatočná z ohľadom na zvyšovanie cien v ekonomike a zároveň aby ste mali dostatok peňazí na individuálnu prípravu na dôchodok.

Autor

Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

V tomto článku sa dozviete všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú invalidného dôchodku. Snažil som sa ho spraviť ako vyčerpávajúci výcuc zo zákona o sociálnom poistení, tak aby ste v ňom nemuseli hľadať žiadne ďalšie informácie. Kedže invalidný dôchodok je jednou z dávok, na ktorú má po splnení podmienok nárok každý poistenec sociálnej poisťovne, je dôležité vedieť aké sú podmienky na jeho získanie. Jeho výška je napriek častému podceňovaniu zaujímavá a v kombinácii s dobre nastaveným životným poistením klientom zabezpečí rovnaký životný štandard v prípade, že sa stanú invalinými a nebudú môcť vykonávať pracovnú činnosť.
Invalidita a jej následky môžu ohroziť alebo úplne znemožniť dosahovanie životných a investičných cieľov. Správne a kvalitné poistenie invalidity vyžaduje odborný prístup s dôrazom na presnosť údajov a finančnú analýzu a preto je často v poistných zmluvách prehliadané alebo nastavené nedostatočne.
Predraženosť investovania do ETF fondov dosahuje na Slovensku stovky percent. Ak nechcete mať na dôchodku o 20 alebo 30 % menej, čítajte pozorne ďalej.