Moderný blog 
o investovaní

Prečítajte si zrozumiteľné články zo sveta investícií. Informovanosť našich klientov je pre náš najväčšie aktívum.

To najlepšie na našom blogu

Výber

Termínom korporátna udržateľnosť označujeme prístup podnikov, ktorý je súlade s desiatimi princípmi UN Global Compact.

Novinky zo sveta investícií

Najnovšie články

Termínom korporátna udržateľnosť označujeme prístup podnikov, ktorý je súlade s desiatimi princípmi UN Global Compact.
Druhý pilier, alebo tzv. Starobné dôchodkove sporenie, je forma doplnkového dôchodku, v rámci ktorého sa počas vášho pracovne aktívneho života časť zaplatených odvodov investuje na vašom osobnom dôchodkovom konte. 
Inflácia je nárast cien tovarov a služieb a s ním spojené znižovanie kúpnej sily peňazí. Zjednodušene môžeme povedať, že za tú istú sumu peňazí si kúpime menej tovarov a služieb ako napríklad pred mesiacom.
Čo sú diéty alebo cestovné náhrady? Diéty alebo cestovné náhrady sú peňažnou kompenzáciou, na ktorú má nárok zamestnanec v prípade, ak je vyslaný na pracovnú cestu.
Materské je sociálna dávka vyplácaná z nemocenského poistenia sociálnej poisťovne, ktorou sociálna poisťovňa prispieva oprávnenej osobe (matke dieťaťa) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
Plánujete si v roku 2021 zobrať hypotéku na kúpu nehnuteľnosti ale zdrojom vášho príjmu je podnikanie formou živnosti alebo formou s.r.o.?