Indexové fondy v druhom pilieri

Aký je rozdiel medzi indexovým a akciovým fondom?

Indexové fondy sú modernou a obľúbenou alternatívou akciových fondov. Hlavný rozdiel medzi akciovým a indexovým fondom je investičná stratégia fondu a spôsob, akým je fond spravovaný. Rozdielom teda nie je typ aktív, pretože oba typy fondov investujú väčšinu svojho majetku do akcií spoločností obchodovaných na burze. Kým akciové fondy patria medzi aktívne spravované fondy, indexové fondy sú spravované pasívne.

Aký je rozdiel medzi aktívnou a pasívnou správou fondu?

Aktívna správa fondu znamená, že výber aktív (napríklad akcií alebo dlhopisov) a určenie ich podielu v portfóliu fondu je na manažérovi portfólia. Manažér portfólia na základe analýz a vlastného uváženia rozhoduje kam sa peniaze vo fonde investujú. Pri pasívnej správe fondu sa nastaví investičná stratégia fondu tak, aby čo najpresnejšie kopírovala vybraný index (napríklad MSCI World). Aktíva do pasívne spravovaného indexového fondu sa nakupujú približne alebo presne v takom pomere, v akom sú zastúpené v indexe. Ak tvorí vo vybranom indexe spoločnosť Apple celkovo 2%, tak aj indexový fond nakúpi akcie spoločnosti Apple v zastúpení 2%. Preto je vhodné indexové fondy porovnávať s indexom, ktorý majú kopírovať.

Ktorý indexový fond je vo svojej investičnej stratégii najúspešnejší?

Ak sa na indexové fondy pozrieme z pohľadu úspešnosti kopírovania návratnosti indexu, tak najlepší indexový fond je ten, ktorého návratnosť je najbližšie návratnosti vybraného indexu. Spôsob, ktorým určíme presnosť kopírovania indexu je taký, že od návratnosti indexu v jednotlivých rokoch odpočítame návratnosti fondu v rovnakých rokoch. Ak mal index MSCI World vo vybranom roku výnos 10% a indexový fond, ktorý ho kopíruje mal v tom istom roku výnos 8% tak rozdiel (odchýlka) v návratnosti je 2%. Keď si takto porovnáme niekoľko rokov za sebou a spravíme priemer týchto rozdielov, tak fond, ktorý ma najnižší priemerný rozdiel (odchýlku) najlepšie kopíruje index.

Ktorý indexový fond najlepšie kopíruje index?

V tabuľke je porovnanie výnosov indexových fondov jednotlivých správcov. Porovnanie je k indexu MSCI World. Záporné hodnoty ukazujú o koľko percentuálnych bodov menej dosiahol daný fond voči indexu MSCI World (neporazil benchmark). Kladné hodnoty zobrazujú o koľko percentuálnych bodov viac dosiahol daný fond voči indexu MSCI World (porazil benchmark). V poslednom riadku je priemerná odchýlka od indexu.

Z tabuľky vyplýva, že index MSCI World najlepšie kopíroval AXA Indexový fond, ktorý mal najmenšiu priemernú odchýlku a to iba -2,55%.

Oplatí sa mi indexový fond v druhom pilieri?

Indexové fondy majú svoje výhody (nízke poplatky, široká diverzifikácia, zaujímavá návratnosť) ale aj nevýhody. Pasívna správa fondu môže byť v určitých prípadoch nevýhodou. Napríklad ak by došlo k celkovému poklesu na trhu nemá portfólio manažér možnosť upraviť investičnú stratégiu tak, aby portfólio ochránil v prípade prudkých poklesov. Ak sa ale pozrieme na priemerné výnosy fondov tak indexový fond sa vám určite oplatí, ak budete do druhého piliera prispievať viac ako 10 rokov. 

Správny výber dôchodkového fondu v druhom pilieri môže výrazne ovplyvniť stav vášho účtu pred odchodom do dôchodku a tým aj výšku vášho dôchodku z druhého piliera (čím vyšší budete mať stav účtu, tým vyšší dôchodok si budete môcť z druhého piliera zabezpečiť)Zotrvaním v konzervatívnych fondoch sa pripravíte o možné výnosy. Ku koncu roka 2020 bolo stále 74,4% majetku sporiteľov v druhom pilieri zainvestovaných v garantovaných fondoch, ktoré nie sú z dlhodobého hľadiska vhodné. Ak ste sporiteľom v druhom pilieri, venujte chvíľu času a skontrolujte, v akom fonde máte peniaze zainvestované.

Pozrite si náš článok o zmene fondu v druhom pilieri (KLIK SEM).

Autor

Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

Predraženosť investovania do ETF fondov dosahuje na Slovensku stovky percent. Ak nechcete mať na dôchodku o 20 alebo 30 % menej, čítajte pozorne ďalej.
Investovanie je plné vzrušenia a úspechov, ale aj sklamaní a neustáleho učenia. Centrom tohto procesu sú tri základné faktory - výnos, riziko a likvidita, známe aj ako investičný trojuholník.