3. pilier - porovnanie DDS a výplata dôchodku

Dátum: 28.07.2020

Autor: Mgr. Marek Novelinka

Mgr. Marek Novelinka

Vyštudoval som Právnicku fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej záverečnej práci som sa venoval právu finančného trhu a nedostatočnej regulácii pri predaji finančných produktov. Počas svojej 7 ročnej praxe v oblasti finančného sprostredkovania som pomohol mnohým klientom zorientovať sa v komplexnom svete financií a posunul ich na optimálnu cestu k ich finančnému zdraviu.

Počet zobrazení článku: 6 314


Zanechajte hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4.2 / 5.
Počet hodnotení: 85

Už vieme,  čo je 3.pilier, ako funguje, aké má výhody a nevýhody, komu sa oplatí a čo robiť v prípade ak zmluvu k 3.pilieru už mám. Ak ste ešte nečítali naše predošlé články o 3. pilieri, odporúčame vám, sa k nim vrátiť a v nich dozviete všetky potrebné informácie, nádjete ich tutu. Teraz sa pozrieme, častokrát na to najdôležitejšie, čo sporiteľa zaujíma, a tým je porovnanie jednotlivých doplnkových dôchodkových spoločností, ich fondov a aktuálne zhodnotenia. Už len optimálnym nastavením 3.piliera vieme dosiahnuť rozdiel aj niekoľko desiatok alebo stoviek eur pri vyplácaní doplnkového dôchodku. 

dds.png

V tomto porovnaní sú uvedené zhodnotenia od založenia jednotlivých fondov. Niektoré z dôchodkových fondov, ako napríklad indexové fondy od spoločností NN a AXA, ale aj fondy Comfort Life 2020 a 2050 od DDS Tatra banky majú krátku históriu, preto dané zhodnotenia nie sú 100 percentným ukazovateľom ich potenciálu.

To, ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a ktorý konkrétny fond si vybrať,  je vecou najmä dĺžky investičného horizontu (a teda ako dlho chcete prostredníctvom 3.piliera sporiť) a vášho rizikového profilu (a teda či istota investovaných peňazí prevažuje nad ich zhodnotením alebo opačne). S nájdením odpovedí na tieto otázky vám veľmi radi pomôžeme, pretože len správne nastavený 3.pilier môže splniť vaše očakávania. 

Zmluvu k 3.pilieru ste si otvorili, spolu s vašim zamestnávateľom tam poctivo posielate peňažné prostriedky, máte nastavený optimálny doplnkový dôchodkový fond, ale ako sa nasporené peniaze dostanú napokon k vám? 

 

Výplata doplnkového dôchodkového sporenia 

Za výplatu rozumieme dôchodok, dávku alebo iný nárok plynúci z doplnkového dôchodkového sporenia. Výplatu z 3.piliera je možné dostať nasledovnými spôsobmi - 

1. Doplnkový starobný dôchodok, ktorý sa môže vyplácať ako doživotný (vypláca sa doživotne) alebo dočasný (hodnota dôchodkového účtu sa rozráta na určitú dobu, počas ktorej sa vypláca, najmenej však 5 rokov)

2. Doplnkový výsluhový dôchodok, ktorý sa sporiteľovi vypláca, ak vykonával rizikové povolanie alebo povolanie tanečníka, prípadne hráča na dychový nástroj a jeho zamestnávateľ  za neho platil príspevky aspoň 10 rokov a zároveň tento sporiteľ dovŕšil vek 55 rokov. 

3. Jednorázové vyrovnanie - za určitých podmienok môže byť účastníkovi vyplatené jednorázové vyrovnanie: 

     -  Priznanie plného invalidného dôchodku.

     - Splnenie podmienok na doplnkový starobný alebo výsluhový dôchodok a zároveň hodnota dôchodkového účtu účastníka  nie je vyššia ako          dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

      - Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo doplnkového dôchodkového fondu.

      - V prípade výplaty doživotného doplnkového starobného dôchodku si môže nechať sporiteľ vyplatiť 50% z hodnoty účtu ako               jednorázové vyrovnanie.

V príprave výplaty dočasného doplnkového starobného dôchodku si môže nechať sporiteľ vyplatiť najviac 25 % z hodnoty účtu ako jednorázové vyrovnanie.

V prípade smrti účastníka sa oprávnenej osoby vyplatí 100% hodnoty účtu ako jednorázové vyrovnanie.

4. Predčasný výber - účastník má možnosť vybrať hodnotu podielových jednotiek z príspevkov zamestnanca predčasným výberom,  a to najskôr po 10 rokoch od vzniku účastníckej zmluvy, alebo po 10 rokoch od posledného predčasného výberu. V takomto prípade účastnícka zmluva nezaniká. 

5. Odstupné - táto možnosť výplaty od 1.1.2014 už neexistuje. Pre zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom platila možnosť výplaty odstupného vo výške hodnoty dôchodkového účtu zníženej o 20% vo forme zrážky. K výplate môže dôjsť len pri zrušení zmluvy a zároveň účastník nesplnil podmienky na niektorý doplnkový dôchodok. 

Mgr. Marek Novelinka

Vyštudoval som Právnicku fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej záverečnej práci som sa venoval právu finančného trhu a nedostatočnej regulácii pri predaji finančných produktov. Počas svojej 7 ročnej praxe v oblasti finančného sprostredkovania som pomohol mnohým klientom zorientovať sa v komplexnom svete financií a posunul ich na optimálnu cestu k ich finančnému zdraviu.

Zanechajte hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4.2 / 5.
Počet hodnotení: 85

Súvisiace články

3.pilier - Výhody a nevýhody. Oplatí sa mi do neho vstúpiť ?

14.07.2020

Mgr. Marek Novelinka

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať výhodám a nevýhodám 3. piliera, kedy sa vám v ňom oplatí sporiť a čo v situácii ak si už v 3. pilieri sporíte.

3. pilier - základné informácie

25.06.2020

Mgr. Marek Novelinka

V spoločnosti začínajú rezonovať čoraz viac otázky ako dôchodkový vek, výška dôchodku a sporenie na dôchodok. Preto sa dnes pozrieme na jeden z nástrojov na dôchodkové sporenie.

Súvisiace články

3.pilier - Výhody a nevýhody. Oplatí sa mi do neho vstúpiť ?

14.07.2020

Mgr. Marek Novelinka

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať výhodám a nevýhodám 3. piliera, kedy sa vám v ňom oplatí sporiť a čo v situácii ak si už v 3. pilieri sporíte.

3. pilier - základné informácie

25.06.2020

Mgr. Marek Novelinka

V spoločnosti začínajú rezonovať čoraz viac otázky ako dôchodkový vek, výška dôchodku a sporenie na dôchodok. Preto sa dnes pozrieme na jeden z nástrojov na dôchodkové sporenie.

Prihláste sa na odber noviniek