3. pilier – porovnanie DDS a výplata dôchodku

Už vieme,  čo je 3.pilier, ako funguje, aké má výhody a nevýhody, komu sa oplatí a čo robiť v prípade ak zmluvu k 3.pilieru už mám. Ak ste ešte nečítali naše predošlé články o 3. pilieri, odporúčame vám, sa k nim vrátiť a v nich dozviete všetky potrebné informácie, nádjete ich tu a tu. Teraz sa pozrieme, častokrát na to najdôležitejšie, čo sporiteľa zaujíma, a tým je porovnanie jednotlivých doplnkových dôchodkových spoločností, ich fondov a aktuálne zhodnotenia. Už len optimálnym nastavením 3.piliera vieme dosiahnuť rozdiel aj niekoľko desiatok alebo stoviek eur pri vyplácaní doplnkového dôchodku. 

V tomto porovnaní sú uvedené zhodnotenia od založenia jednotlivých fondov. Niektoré z dôchodkových fondov, ako napríklad indexové fondy od spoločností NN a AXA, ale aj fondy Comfort Life 2020 a 2050 od DDS Tatra banky majú krátku históriu, preto dané zhodnotenia nie sú 100 percentným ukazovateľom ich potenciálu.

To, ktorú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a ktorý konkrétny fond si vybrať,  je vecou najmä dĺžky investičného horizontu (a teda ako dlho chcete prostredníctvom 3.piliera sporiť) a vášho rizikového profilu (a teda či istota investovaných peňazí prevažuje nad ich zhodnotením alebo opačne). S nájdením odpovedí na tieto otázky vám veľmi radi pomôžeme, pretože len správne nastavený 3.pilier môže splniť vaše očakávania. 

Zmluvu k 3.pilieru ste si otvorili, spolu s vašim zamestnávateľom tam poctivo posielate peňažné prostriedky, máte nastavený optimálny doplnkový dôchodkový fond, ale ako sa nasporené peniaze dostanú napokon k vám? 

Výplata doplnkového dôchodkového sporenia 

Za výplatu rozumieme dôchodok, dávku alebo iný nárok plynúci z doplnkového dôchodkového sporenia. Výplatu z 3.piliera je možné dostať nasledovnými spôsobmi – 

1. Doplnkový starobný dôchodok, ktorý sa môže vyplácať ako doživotný (vypláca sa doživotne) alebo dočasný (hodnota dôchodkového účtu sa rozráta na určitú dobu, počas ktorej sa vypláca, najmenej však 5 rokov)

2. Doplnkový výsluhový dôchodok, ktorý sa sporiteľovi vypláca, ak vykonával rizikové povolanie alebo povolanie tanečníka, prípadne hráča na dychový nástroj a jeho zamestnávateľ  za neho platil príspevky aspoň 10 rokov a zároveň tento sporiteľ dovŕšil vek 55 rokov. 

3. Jednorázové vyrovnanie – za určitých podmienok môže byť účastníkovi vyplatené jednorázové vyrovnanie: 

     –  Priznanie plného invalidného dôchodku.

     – Splnenie podmienok na doplnkový starobný alebo výsluhový dôchodok a zároveň hodnota dôchodkového účtu účastníka  nie je vyššia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

      – Zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, alebo doplnkového dôchodkového fondu.

      – V prípade výplaty doživotného doplnkového starobného dôchodku si môže nechať sporiteľ vyplatiť 50% z hodnoty účtu ako jednorázové vyrovnanie.

V príprave výplaty dočasného doplnkového starobného dôchodku si môže nechať sporiteľ vyplatiť najviac 25 % z hodnoty účtu ako jednorázové vyrovnanie.

V prípade smrti účastníka sa oprávnenej osoby vyplatí 100% hodnoty účtu ako jednorázové vyrovnanie.

4. Predčasný výber – účastník má možnosť vybrať hodnotu podielových jednotiek z príspevkov zamestnanca predčasným výberom,  a to najskôr po 10 rokoch od vzniku účastníckej zmluvy, alebo po 10 rokoch od posledného predčasného výberu. V takomto prípade účastnícka zmluva nezaniká. 

5. Odstupné – táto možnosť výplaty od 1.1.2014 už neexistuje. Pre zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom platila možnosť výplaty odstupného vo výške hodnoty dôchodkového účtu zníženej o 20% vo forme zrážky. K výplate môže dôjsť len pri zrušení zmluvy a zároveň účastník nesplnil podmienky na niektorý doplnkový dôchodok. 

Autor

Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Rozšírte si vaše vedomosti

Podobné články

V tomto článku sa dozviete všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú invalidného dôchodku. Snažil som sa ho spraviť ako vyčerpávajúci výcuc zo zákona o sociálnom poistení, tak aby ste v ňom nemuseli hľadať žiadne ďalšie informácie. Kedže invalidný dôchodok je jednou z dávok, na ktorú má po splnení podmienok nárok každý poistenec sociálnej poisťovne, je dôležité vedieť aké sú podmienky na jeho získanie. Jeho výška je napriek častému podceňovaniu zaujímavá a v kombinácii s dobre nastaveným životným poistením klientom zabezpečí rovnaký životný štandard v prípade, že sa stanú invalinými a nebudú môcť vykonávať pracovnú činnosť.
Invalidita a jej následky môžu ohroziť alebo úplne znemožniť dosahovanie životných a investičných cieľov. Správne a kvalitné poistenie invalidity vyžaduje odborný prístup s dôrazom na presnosť údajov a finančnú analýzu a preto je často v poistných zmluvách prehliadané alebo nastavené nedostatočne.
Predraženosť investovania do ETF fondov dosahuje na Slovensku stovky percent. Ak nechcete mať na dôchodku o 20 alebo 30 % menej, čítajte pozorne ďalej.