Náš tím

Radoslav Balla

Som finančný poradca a finančný sprostredkovateľ s viac ako 10-ročnou praxou. Verím, že správna cesta k spokojnosti klientov je otvorená komunikácia a zodpovedný prístup. Veľa ľudí vníma uzatvorenie zmluvy ako konečný cieľ finančného poradcu. Ja to naopak vnímam ako začiatok dlhodobej spolupráce pretože financie sú jednou z najdôležitejších oblastí života každého človeka. Mojou hlavnou prioritou je vytváranie spokojnej klientely a následný servis, ktorý vnímam ako kľúčový aspekt mojej práce. Moju licenciu nájdete pod číslom 247 870 a jej platnosť si overíte v registri, ktorý vedie NBS.

licencie

Licencovaný finančný agent v sektore:

Poistenia alebo zaistenia

Kapitálového trhu

Doplnkového dôchodkového sporenia

Poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Starobného dôchodkového sporenia

Povedali o mne

Referencie

Kontakt

Kontaktujte ma

Investujte peniaze na mieru, pravidelne alebo jednorázovo a dosiahnite svoj špecifický cieľ. Ak chcete využiť túto možnosť kontaktujte ma a začnite si užívať voľné finančné prostriedky.