Náš tím

Fotka Michal Čižmárik

Mgr. Michal Čižmárik


Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

michal@optivista.sk +421 907 933 973

Fotka Marek Novelinka

Mgr. Marek Novelinka


Marek je finančný sprostredkovateľ a finančný poradca s viac ako sedem ročnou praxou. Vyštudoval Právnicku fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej záverečnej práci sa venoval právu finančného trhu a nedostatočnej regulácii pri predaji finančných produktov. Počas svojej práce v oblasti finančného sprostredkovania pomohol mnohým klientom zorientovať sa v komplexnom svete financií a posunul ich na optimálnu cestu k ich finančnému zdraviu.

marek@optivista.sk +421 908 484 345

Fotka Ing. Marek Béress

Ing. Marek Béress


V spoločnosti OPTIVISTA pracujem ako finančný sprostredkovateľ a klientsky servisný poradca. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu, prepočtoch a porovnaniach, nahlasovaní poistných udalostí a servise vašich produktov. Venujem sa hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Promoval som na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave a dobre sa orientujem v technických smeroch. Moju licenciu nájdete pod číslom 268 035 a jej platnosť si overíte v registri, ktorý vedie NBS.

marekberess@optivista.sk +421 950 304 591

Fotka Radoslav Balla

Radoslav Balla


Som finančný poradca a finančný sprostredkovateľ s viac ako 10-ročnou praxou. Verím, že správna cesta k spokojnosti klientov je otvorená komunikácia a zodpovedný prístup. Veľa ľudí vníma uzatvorenie zmluvy ako konečný cieľ finančného poradcu. Ja to naopak vnímam ako začiatok dlhodobej spolupráce pretože financie sú jednou z najdôležitejších oblastí života každého človeka. Mojou hlavnou prioritou je vytváranie spokojnej klientely a následný servis, ktorý vnímam ako kľúčový aspekt mojej práce. Moju licenciu nájdete pod číslom 247 870 a jej platnosť si overíte v registri, ktorý vedie NBS.

radoslavballa@optivista.sk +421 948 214 423

Fotka Petra Kačiaková

Mgr. Bc. Petra Kačiaková


Petra je spoluzakladateľka spoločnosti OPTIVISTA. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a zároveň paralelne odbor ekonómia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Prax v investičnej sfére získala ako analytik burzovo obchodovaných spoločností. Po návrate z Čiech na Slovensko podnikala ako právny, podnikový a transakčný poradca. Pre svojich klientov nastavovala a riadila procesy predaja podniku alebo časti podniku.

petra@optivista.sk

Fotka Jakub Danko

Ing. Jakub Danko, PhD.


Jakub je štatistik pôsobiaci v akademickej sfére a dátový analytik, ktorý sa v spoločnosti OPTIVISTA zaoberá štatistickým modelovaním a zložením investičných portfólií. Na Technickej univerzite v Košiciach vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie a získal doktorát v odbore financie. Vo svojej práci sa venoval modelovaniu finančných trhov a v roku 2015 získal za svoju prácu cenu guvernéra NBS. V súčasnosti vyučuje a pripravuje sa na druhý doktorát v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii na Fakulte informatiky a štatistiky Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Prihláste sa na odber noviniek