Spoločensky zodpovedné investovanie II

Dátum: 09.10.2019

Autor: Mgr. Michal Čižmárik

Mgr. Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Počet zobrazení článku: 1 234


Zanechajte hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4.7 / 5.
Počet hodnotení: 103

Kritéria výberu spoločensky zodpovedných podnikov

Spoločensky zodpovedné podniky kladú dôraz na ľudské práva, pracovné prostredie, minimalizovanie dopadu na životné prostredie a odstraňovanie korupcie. S&P Dow Jones Indices a RobecoSAM vytvárajú indexy spoločensky zodpovedných podnikov (napr. DJSI World, DJSI Europe, DJSI Emerging Markets). Spoločensky zodpovedné investovanie je prístup k investovaniu, ktorý do rozhodovacieho procesu výberu aktív zahŕňa podniky, ktoré spĺňajú ESG kritéria. ESG je skratka pre environmentálne, spoločenské a riadiace kritéria (Environmental, Social and Governance). Spoločnosť MSCI vyvinula metodiku, ktorá analyzuje činnosť podnikov na základe ich prístupu k 37 kľúčovým problémom spojených so spoločensky zodpovedným investovaním. Tieto spoločnosti následne hodnotí na škále od najhorších (rating CCC) po najlepšie (rating AAA). Do procesu hodnotenia vstupuje tiež pravdepodobnosť dlhodobej tvorby hodnôt pre investorov. Podielové fondy a ETF fondy, ktoré spĺňajú tieto kritéria uvádzajú vo svojom štatúte alebo predajnom prospekte základné ESG ukazovatele.

Na obrázku vidíme základné ESG ukazovatele vybraného ETF fondu. Na základe týchto ukazovateľov vidíme, že fond má 0% podiel v spoločnostiach, ktoré sa venujú výrobe zbraní a munície, nukleárnych, biologických a chemických zbraní a výrobe tabaku. Ďalej vidíme koľko % spoločností v portfóliu fondu spĺňa ESG kritéria a akú uhlíkovu stopu zanechávajú spoločnosti obsiahnuté vo fonde.

 

Na aké problémy sa zameriavajú ESG kritéria?

Environmentálne problémy (Environmental) - globálne otepľovanie, uhlíková stopa, znečistenie vzduchu a vody, biodiverzita, odlesňovanie, spotreba energie, manažment odpadu, nedostatok pitnej vody a pod. 

Spoločenské problémy (Social) - spokojnosť zákazníka, ochrana dát a súkromia, angažovanosť zamestnancov, štandardy práce, ľudské práva a pod. 

Riadiace problémy (Governance) - zloženie rozhodovacích a dozorných rád, spolupráca pri audite, podplácanie a korupcia, zlaté padáky a kompenzácie pre riadiacich pracovníkov, lobing a pod.

 

Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu

Metóda vylúčenia (Exclusion Method) – je metódou tvorby portfólia, ktorej základom je vylúčenie akcií spoločností, ktoré pôsobia v odvetviach, ktorých dopad na životné prostredie a spoločnosť je preukázateľne negatívny alebo morálne otázny. Investor tak pri výbere aktív do svojho portfólia vynechá akcie spoločností, ktoré venujú podstatnú časť svojej činnosti napríklad výrobe tabaku, výrobe zbraní a munície, vývoju a výrobe nukleárnych a biologických zbraní, výrobe fosílnych palív, testovaniu na zvieratách, genetickej modifikácii plodín a pod.

Investovanie s pozítívnym dopadom (Impact Investing) – princip založený na podpore spoločností, ktoré priamo riešia problémy spomenuté v tomto článku. Investor tak pri výbere aktív do svojho portfólia cielene vyberá akcie spoločností, ktoré venujú podstatnú časť svojej činnosti napríklad vývoju nových systémov na likvidáciu odpadu, zalesňovaniu, vývoju nových liečiv, zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, podpore a zlepšovaniu vzdelávania a pod.

Udržateľné investovanie (Sustainable Investing) – prístup, ktorý sa zameriava na dlhodobú udržateľnosť a výber akcií spoločností, ktoré sa správajú spoločensky zodpovedne a zároveň prinášajú dlhodobú tvorbu hodnôt. Investor sa tak nemusí rozhodovať medzi zaujimavým výnosom a etickosťou spoločností do ktorých investuje. Oba princípy idú ruka v ruke. Na zjednodušenie výberu akcií spoločností  slúži investorom práve rating spoločností a dôkladné štúdium základných ESG ukazovateľov.

 

Ak teda chceme investovať do fondov spoločensky zodpovedne, mali by sme svoju pozornosť upriamiť na štúdium ESG ukazovateľov. Tieto ukazovatele nájdeme v štatúte alebo v predajnom prospekte fondu.

Mgr. Michal Čižmárik

Som finančný sprostredkovateľ, finančný poradca a spoluzakladateľ online investičného poradcu OPTIVISTA. Pomôžem vám pri výbere vhodného finančného produktu a jeho optimálnym nastavením. Venujem sa investíciam, hypotékam, poisteniu a dôchodkovým pilierom. Moje licencie nájdete pod číslom 248 361 a 242 501 a ich platnosť si môžete overiť v registri finančných agentov, ktorý vedie NBS.

Zanechajte hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4.7 / 5.
Počet hodnotení: 103

Súvisiace články

2.PILIER, základné informácie, ktoré potrebujete vedieť

27.01.2020

Mgr. Petra Kačiakova

Základné informácie o 2. pilieri - informácie o DDS, o možnosti vstupu a výstupu, komu sa oplatí sporiť v 2.pilieri? čo robiť v prípade zmeny DDS?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Mgr. Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?

Spoločensky zodpovedné investovanie I

27.09.2019

Mgr. Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na spoločnosť, životné prostredie a planétu sme pre vás pripravili článok o spoločensky zodpovednom investovaní.

Súvisiace články

2.PILIER, základné informácie, ktoré potrebujete vedieť

27.01.2020

Mgr. Petra Kačiakova

Základné informácie o 2. pilieri - informácie o DDS, o možnosti vstupu a výstupu, komu sa oplatí sporiť v 2.pilieri? čo robiť v prípade zmeny DDS?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Mgr. Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?

Spoločensky zodpovedné investovanie I

27.09.2019

Mgr. Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na spoločnosť, životné prostredie a planétu sme pre vás pripravili článok o spoločensky zodpovednom investovaní.

Prihláste sa na odber noviniek