Potrebujete pomoc?

Sme tu pre Vás.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte telefón a my Vás budeme kontaktovať.

Spoločensky zodpovedné investovanie II

Autor: Michal Čižmárik

Dátum zverejnenia: 09.10.2019

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

Kritéria výberu spoločensky zodpovedných podnikov a prístupy k tvorbe portfólia

V prvom diely seriálu o spoločensky zodpovednom investovaní sme si povedali, že termínom korporátna udržateľnosť označujeme prístup spoločností, ktorý dbá na to, aby bola činnosť podniku v súlade s desiatimi princípmi UN Global Compact. Spoločensky zodpovedné podniky kladú dôraz na dodržiavanie ľudských práv, vytváranie zdravého pracovného prostredia, minimalizovanie dopadu na životné prostredie a planétu a aktívne odstraňovanie korupčnej činnosti. Spoločnosť S&P Dow Jones Indices a RobecoSAM vytvárajú súbor indexov, v ktorých sú uvedené názvy spoločensky zodpovedných podnikov. Ako príklad sme si uviedli index DJSI World, DJSI Europe alebo DJSI Emerging Markets. V druhom diely seriálu sa bližšie pozrieme na kritéria, ktoré musia spoločensky zodpovedné podniky spĺňať, ich rozdelenie a tri prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu, ktoré môžete pri tvorbe investičného portfólia použiť.

Spoločensky zodpovedné investovanie je prístup k investovaniu, ktorý do rozhodovacieho procesu výberu aktív zahŕňa firmy, ktoré spĺňajú tzv. ESG kritéria. ESG je skratkou pre environmentálne, spoločenské a dozorné kritéria (ESG – Environmental, Social and Governance). Spoločnosť MSCI vyvinula metodiku, na základe ktorej analyzuje činnosť podnikov na základe ich prístupu k 37 kľúčovým problémom spojených so spoločensky zodpovedným investovaním. Tieto spoločnosti následne hodnotí na škále od najhorších (rating CCC) po najlepších (rating AAA). Do procesu hodnotenia (ratingu) vstupujú aj faktory, ktoré vedia prinášať investorom dlhodobú tvorbu hodnôt. Podielové fondy a ETF fondy, ktoré spĺňajú tieto kritéria uvádzajú vo svojom štatúte alebo predajnom prospekte základné ESG ukazovatele.

 

Na aké problémy sa zameriavajú ESG kritéria?

Environmentálne problémy – kritérium č.1 (Environmental) - globálne otepľovanie, uhlíková stopa, znečistenie vzduchu a vody, biodiverzita, odlesňovanie, spotreba energie, manažment odpadu, nedostatok pitnej vody a pod. Spoločenské problémy – kritérium č.2 (Social) - spokojnosť zákazníka, ochrana dát a súkromia, angažovanosť zamestnancov, štandardy práce, ľudské práva a pod. Dozorné problémy – kritérium č.3 (Governance) - zloženie rozhodovacích a dozorných rád, spolupráca pri audite, podplácanie a korupcia, zlaté padáky a kompenzácie pre riadiacich pracovníkov, lobing a pod.

 

Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu

Metóda vylúčenia (Exclusion Method) – je metódou tvorby portfólia, ktorej základom je vylúčenie akcií spoločností, ktoré pôsobia v odvetviach, ktorých dopad na životné prostredie a spoločnosť je preukázateľne negatívny alebo morálne otázny. Investor tak pri výbere aktív do svojho portfólia vynechá akcie spoločností, ktoré venujú podstatnú časť svojej činnosti napríklad výrobe tabaku, výrobe zbraní a munície, vývoju a výrobe nukleárnych a biologických zbraní, výrobe fosílnych palív, testovaniu na zvieratách, genetickej modifikácii plodín a podobne.

Investovanie s pozítívnym dopadom (Impact Investing) – princip založený na podpore spoločností, ktoré priamo riešia problémy spomenuté v tomto článku vyššie. Investor tak pri výbere aktív do svojho portfólia cielene vyberá akcie spoločností, ktoré venujú podstatnú časť svojej činnosti napríklad vývoju nových systémov na likvidáciu odpadu, zalesňovaniu, vývoju nových liečiv, zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, podpore a zlepšovaniu vzdelávania a pod.

Udržateľné investovanie (Sustainable Investing) – prístup, ktorý sa zameriava na dlhodobú udržateľnosť a výber akcií spoločností, ktoré sa správajú spoločensky zodpovedne a zároveň prinášajú dlhodobú tvorbu hodnôt. Investor sa tak nemusí rozhodovať medzi zaujimavým výnosom a etickosťou spoločností do ktorých investuje. Oba princípy idú ruka v ruke. Na zjednodušenie výberu akcií spoločností  slúži investorom práve rating spoločností a dôkladné štúdium základných ESG ukazovateľov.

Na obrázku vidíme základné ESG ukazovatele vybraného ETF fondu. Na základe týchto ukazovateľov vidíme, že portfólio fondu (a teda aj investor, ktorý tento fond nakupuje ako investíciu) má 0 % podiel v spoločnostiach, ktoré sa venujú výrobe zbraní a munície, nukleárnych, biologických a chemických zbraní a výrobe tabaku. Ďalej vidíme koľko % spoločností v portfóliu fondu spĺňa ESG kritéria a akú uhlíkovu stopu zanechávajú spoločnosti obsiahnuté vo fonde. Ak teda chceme investovať do fondov spoločensky zodpovedne, mali by sme svoju pozornosť upriamiť na štúdium ESG ukazovateľov. Tieto ukazovatele nájdeme v štatúte alebo v predajnom prospekte fondu.

V tretej časti 5-dielného seriálu o spoločensky zodpovednom investovaní si ukážeme, ako vieme popri spoločensky zodpovednom investovaní plniť naše investičné ciele a zameriame sa na porovnanie výnosov a výber fondov.

 

Zdroje:

https://www.msci.com/our-purpose

https://www.ishares.com/uk

 

Novinky z nášho blogu

3. pilier - základné informácie

25.06.2020

Marek Novelinka

V spoločnosti začínajú rezonovať čoraz viac otázky ako dôchodkový vek, výška dôchodku a sporenie na dôchodok. Preto sa dnes pozrieme na jeden z nástrojov na dôchodkové sporenie.

Akú vysokú hypotéku dostanete od 1.7.2020

17.06.2020

Michal Čižmárik

1. júla sa mení výška životného minima. Zmena bude mať vplyv na maximálnu výšku hypotéky. Maximálna výška hypotéky závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je životné minimum.

Zmena fondu v druhom pilieri

10.06.2020

Michal Čižmárik

Napriek varovaniu z viacerých zdrojov ostalo v garantovaných fondoch druhého piliera obrovské množsvo sporiteľov. Pripravia sa tak o tisíce EUR, ktoré im na dôchodku budú chýbať.

Novinky z nášho blogu

3. pilier - základné informácie

25.06.2020

Marek Novelinka

V spoločnosti začínajú rezonovať čoraz viac otázky ako dôchodkový vek, výška dôchodku a sporenie na dôchodok. Preto sa dnes pozrieme na jeden z nástrojov na dôchodkové sporenie.

Akú vysokú hypotéku dostanete od 1.7.2020

17.06.2020

Michal Čižmárik

1. júla sa mení výška životného minima. Zmena bude mať vplyv na maximálnu výšku hypotéky. Maximálna výška hypotéky závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je životné minimum.

Zmena fondu v druhom pilieri

10.06.2020

Michal Čižmárik

Napriek varovaniu z viacerých zdrojov ostalo v garantovaných fondoch druhého piliera obrovské množsvo sporiteľov. Pripravia sa tak o tisíce EUR, ktoré im na dôchodku budú chýbať.

Máte ďalšie otázky alebo chcete uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodnite si stretnutie s Vašim osobným poradcom.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte
telefonné číslo a my Vás budeme kontaktovať.

*Odoslaním Vášho e-mailu súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov.