Potrebujete pomoc?

Sme tu pre Vás.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte telefón a my Vás budeme kontaktovať.

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

Autor: Petra Kačiakova

Dátum zverejnenia: 28.08.2020

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Pripravili sme pre Vás zhrnutie finančného plánu, ktorý sme pripravili v súlade s cieľmi, požiadavkami a potrebami našich klientov. 

Pri financiách je veľmi dôležité plánovanie a ciele. Viete, kedy si chcete kúpiť dom, poznáte približný čas, kedy pôjdete do dôchodku, viete kedy Vaše deti dosiahnu vek 18 rokov. Tieto ciele sú kotvami vo Vašom finančnom pláne, mnoho z nich sa nemení a vy si  naozaj už v prvej práci viete povedať približný vek, kedy pôjdete do dôchodku. Prečo potom na to v dostatočnom predstihu myslí stále tak málo ľudí?

V tomto článku Vám priblížime finančný plán a ciele našich klientov ako inšpiráciu pre Vás a Vaše financie. 

VSTUPNÉ ÚDAJE: 

KTO:   4-členná rodina z Bratislavského kraja, manžel 45 rokov, manželka 40 rokov, deti 6 a 8 rokov; žijú vo vlastnom dome, ktorý bol kúpený na hypotéku

PRÍJEM: príjem rodiny pozostáva z platu manžela a manželky - spolu 3000 eur /čistý mesačný disponibilný príjem; úspory 20 tis. eur.

VÝDAJE:  mesačné výdaje domácnosti sú 1500 eur, okrem výdajov splácajú hypotéku vo výške 365 eur = výdaje celkovo - 1800-1900 eur/mesačne.

VOĽNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY: rodina má k dispozícii úspory 20 tis. eur, mesačne plánujú investovať 800 eur.

CIELE: sporenie na dôchodok, investovanie aktuálnych úspor, sporenie pre deti 

PLNENIE FINANČNÝCH CIEĽOV:

1.Investovanie úspor - ako ich investovať? 

Rodina má úspory 20 tis eur. 

NAŠE ODPORÚČANIE -  rozdelenie sumy na 3 časti - 

1.časť - krátkodobá rezerva domácnosti - peniaze, ktoré zostávajú na bežnom účte a slúžia ako finančná rezerva.

2. časť - krátkodobá investícia - časť úspor investovať konzervatívne s nízkym rizikom, pri výbere investície sa sústredíme na pomer výnos/riziko a na dostupnosť finančných prostriedkov do cca 1-2 týždňov v prípade potreby. 

3. časť - dlhodobá investícia - časť úspor presunieme do dlhodobej investície, poskytne nám to pevný začiatok pre vytvorenie investičného portfólia na dôchodok, investujeme ešte tento rok. 

2. Zabezpečenie dôchodku

Najdôležitejší cieľ - manželia majú cca 20 rokov, aby si vytvorili úspory na dôchodok, ktoré spolu so štátnym dôchodkom pokryjú ich výdaje. 

NAŠE ODPORÚČANIE – 

Naša rodina má aktuálne, po uhradení mesačných výdajov k dispozícii 500 - 600 eur, ktoré chcú manželia použiť na zabezpečenie dôchodku. Túto sumu budú schopní odkladať najbližších 5 rokov, potom sa suma investície zníži na polovicu. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o sporenie na dôchodok, investičná stratégia sa bude v čase meniť z dynamickej na vyváženú a vývoj investičného dôchodkového portfólia manželov bude potrebné pravidelne sledovať a prehodnocovať.

Manželia si dali cieľ, že na dôchodku chcú mať k dispozícii 80% svojho aktuálneho disponibilného príjmu, t.j. 2400 eur mesačne. Počítame, že 50 alebo 60% z tejto sumy pokryje štátny dôchodok, zvyšok budú musieť pokryť svojimi vlastnými úsporami. 

Priemerný mesačný vkladInvestičný  horizontCelková suma vkladov Cieľová suma investícieOčakávané priem. zhodnotenie
338 eur 20 rokov 81 000 eur 238 000 eur 8% p.a.

Cieľová suma investície manželov po 20 rokoch vychádza na 238 000 eur, z ktorých budú môcť každý mesiac doložiť časť peňazí k svojmu dôchodku, aby si zachovali očakávaný životný štandard. Daná suma im po dobu 20 rokov umožňuje minúť  každý mesiac 1000 eur naviac, oproti tomu, ako by mali žiť len zo štátneho dôchodku. 


Hovoríte si, po prečítaní, že je to zbytočne veľa?  Zo skúseností vyplýva, že sú to, s ohľadom na financie potrebné na zabezpečenie dôchodku, primerané sumy. Pokiaľ ide o sporenie na dôchodok, ľudia majú tendencie podceňovať potrebnú výšku nasporených peňazí, pravdou však je, že ak by ste v dnešnej dobe ako dôchodca chceli ísť do domova dôchodcov, musíte sa pripraviť na mesačnú platbu okolo 800 eur. Nepodceňujte preto Vašu prípravu na dôchodok a nepreceňujte stav Vašich úspor, pri sporení totiž platí, čím skôr, tým lepšie. 

3. Hyposporenie

Má význam pre túto rodinu splatiť hypotéku predčasne? 

Hyposporenie je sporenie na predčasné splatenie hypotéky. Naša rodina má hypotéku ešte na 20 rokov, t.j. doplatí nehnuteľnosť približne v rovnakom veku ako pôjdu manželia na dôchodok. Po prepočítaní parametrov hypotéky, započítaní aktuálnej úrokovej sadzby, nákladov na hypotéku a vypočítania peňažnej úspory vďaka možnosti predčasného splatenia hypotéky doporučujeme splatiť hypotéku podľa splátkového kalendára a voľné peňažné prostriedky aktívne investovať do zabezpečenia dostatku financií na dôchodok.

Niektorí klienti môžu predčasným splatením hypotéky výrazne ušetriť, ale zároveň sú aj takí klienti, pre ktorých tento produkt nie je vhodný a preto uprednostníme inú investíciu a sústredíme sa na iný investičný cieľ. 

V prípade, ak máte záujem o predčasné splatenie hypotéky, nechajte si vždy prepočítať Vašu potenciálnu úsporu a  porovnajte to s inými dostupnými investíciami a sústreďte sa na najdôležitejší finančný cieľ. 

4. Sporenie pre deti 

Rodičia chcú deťom nechať určitú sumu peňazí za začiatok dospelého života. 

NAŠE ODPORÚČANIE - 

Obom deťom sme vytvorili ich vlastný investičný účet, kam im rodičia každý mesiac posielajú 100 eur. Počítame s investíciou na 15 rokov, potom tieto peniaze rodičia dajú svojím deťom, ktoré môžu sami pokračovať v investovaní, prípadne peniaze použiť na kúpu nového bývania alebo zaplatenie vzdelania. 

Pozrite sa na prepočet investície: 

Mesačný vkladInvest. horizontSuma vkladov Cieľová suma investícieOčakávané priem. zhodnotenie
100 eur 15 rokov 18 000 eur 30 000 eur 9% p.a.

Po 15 rokoch investovania rodičia očakávajú že každé z detí bude mať na ich investičnom účte sumu okolo 30 000 eur. 

 

Mali ste možnosť si prečítať konkrétne rozdelenie financií jednej z domácnosti v Bratislavskom kraji. Pevne veríme, že Vás takto vytvorený komplexný finančný plán s jasne stanovenými cieľmi inšpiroval. V prípade, ak máte záujem nechať si vypracovať vlastný plán na mieru, neváhate nás kontaktovať. 

Novinky z nášho blogu

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

28.08.2020

Petra Kačiakova

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Vláda pripravuje zmenu dôchodkov. Ako sa Vás to dotkne?

24.08.2020

Petra Kačiakova

Vo vláde sa znovu pripravujú výrazné zmeny v dôchodkoch. Čo môžete od nových pravidiel čakať a ako sa na zmeny pripraviť? Čo môžete urobiť ihneď, aby ste mali vyšší dôchodok?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?

Novinky z nášho blogu

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

28.08.2020

Petra Kačiakova

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Vláda pripravuje zmenu dôchodkov. Ako sa Vás to dotkne?

24.08.2020

Petra Kačiakova

Vo vláde sa znovu pripravujú výrazné zmeny v dôchodkoch. Čo môžete od nových pravidiel čakať a ako sa na zmeny pripraviť? Čo môžete urobiť ihneď, aby ste mali vyšší dôchodok?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?

Máte ďalšie otázky alebo chcete uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodnite si stretnutie s Vašim osobným poradcom.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte
telefonné číslo a my Vás budeme kontaktovať.

*Odoslaním Vášho e-mailu súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov.