Potrebujete pomoc?

Sme tu pre Vás.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte telefón a my Vás budeme kontaktovať.

Zmluvné podmienky a poplatky

Spoločnosť OPTIVISTA vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu. Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvárate prostredníctvom nás, ako sprostredkovateľa s naším obchodným partnerom. Zmluvnú dokumentáciu Vám pripravíme, vyplníme a ukážeme vždy pred podpisom zmluvy, aby ste mali čas na jej preštudovanie.

zmluvne_podmienky

PRED podpisom zmluvy

Vyberiete si investičný cieľ a vyplníte vstupné parametre investície, na základe ktorých Vám pripravíme investičné odporúčanie.

Na základe Vášho investičného profilu Vám navrhneme a zobrazíme optimálne investičné portfólio.

Vytvoríte si u nás osobný účet OPTIVISTA.

Vyplníte svoje osobné údaje, ktoré sa automaticky prepíšu do zmluvnej dokumentácie.

Overíme Vašu totožnosť prostredníctvom občianskeho preukazu.

V rekapitulácii uvidíte Váš investičný plán, zmluvnú dokumentáciu a platobné pokyny k investícii.

PRI podpise zmluvy

Vykonáme administráciu zmluvy (po prihlásení do Vášho OPTIVISTA účtu si stav zmluvy viete skontrolovať).

Všetky dokumenty, ktoré ste v procese nahrali do systému sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

PO podpise zmluvy

Vykonáme kontrolu Vašej zmluvy a následne ju postúpime nášmu obchodnému parterovi.

Na e-mail Vám zašleme potvrdenie o spracovaní zmluvy od nás a nášho obchodného partnera.

Podľa platobných pokynov si nastavíte trvalý príkaz z Vášho účtu na účet Vášho sporenia. V prípade jednorázového vkladu, zašlite Váš jednorázový vklad s prvou sumou pravidelnej mesačnej investície.

Poplatky spoločnosti OPTIVISTA

Vstupný poplatok

OPTIVISTA


Vstupný poplatok slúži na pokrytie nákladov spojených s uzatvorením zmluvy. Konečná výška poplatku závisí od typu produktu a investičného horizontu a je vyčíslená priamo pre konkrétnu investíciu.

1,5 % - 3,0 %*

z cieľovej sumy vkladov

Správcovský poplatok

OPTIVISTA


Správcovský poplatok súvisí so správou investície. Je učtovaný iba pri niektorých typoch investície a slúži na pokrytie nákladov spojených so správou portfólia a rebalancovaním.

1,0 % p.a.

z priemernej hodnoty účtu za rok

*aktuálna výška poplatku v % bez započítania akejkoľvek zľavy

Poplatky obchodných partnerov

V rámci zachovania transparentnosti uvádzame aj poplatky naších obchodných
partnerov, ktoré súvisia s investíciou. Nižšie uvedené poplatky platia pre investičné stratégie,
pri ktorých klient nakupuje fondy ETF

Transakčný
poplatok


Transakčný poplatok si účtuje
obchodník s cennými papiermi European
Investment Centre o.c.p., a.s..
Je to štandarný poplatok za nákup
cenného papiera.

0,30 %

z každej nákupnej transakcie

Poplatok za správu
a úschovu


Poplatok za vedenie účtu
a úschovu investičných nástrojov
si účtuje správcovská spoločnosť
a depozitárska banka.

0,06 % - 0,20 % p.a.

z aktuálnej hodnoty účtu na konci kalendárneho roka

Investícia v IAD Investments, správ. spol., a.s.

Všetky poplatky spojené s investíciou, ktoré si účtuje IAD Investments, správ. spol., a.s. boli vopred odpočítané od dosiahnutého výnosu.

Modelová investícia - prepočet poplatkov

Parametre investície


Investičný cieľ:Sporenie na dôchodok

Investičný horizont:30 rokov

Predpokladané zhodnotenie:8,63 % p.a.

Pravidelný mesačný vklad:50 €

Ročný vklad:600 €

Cieľová suma vkladov:18 000 €

Cieľová suma investície:64 688 €
Typ poplatku

sadzba v %

sadzba v €


Vstupný poplatok:

2,3 %

414 €

Poplatok o.c.p. za nákup:

0,3 %

54 €*

Depozitársky poplatok:

0,2 %

1 044 €*
*poplatok vyčíslený na celú dobu investície - 30 rokov

Ako sa uzatvorí zmluva?

Zmluvu podpíšete online. Na to, aby bola zmluva platná, potrebujeme, aby ste pravdivo uviedli Vaše osobné údaje a poskytol nám kópiu dokladu totožnosti. Zo zákona musíme overiť Vašu totožnosť. V prípade, ak nám nechcete zasielať doklady online, ozvite sa nám na e-mail a zmluvu s Vami podpíše jeden z našich predajcov.

Aké povinnosti pre mňa vyplývajú zo zmluvy

Váš záväzok sporiť a investovať peniaze je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Odporúčame Vám dodržiavať pokyny vo Vašom investičnom pláne. V prípade nedodržania odporúčaní sa môže stať, že si požadovanú sumu nenasporíte. V zmluve nie sú žiadne pokuty ani sankcie.

Čo sa stane, keď na sporenie zašlem viac
penazí, ako je môj pravidelný mesačný vklad?

Celá suma bude zainvestovaná v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve.

Čo sa stane, keď na sporenie zašlem menej
penazí, ako je môj pravidelný mesačný vklad?

Ak sa stane, že jeden mesiac pošlete menšiu sumu ako je Váš pravidelný mesačný vklad alebo ju nepošlete vôbec, bude to mať vplyv na dosiahnutie Vášho investičného cieľa. Preto odporúčame vždy dodržiavať výšku a pravidelnosť mesačných vkladov.

Ako dlho je platná moja zmluva?

Vaša zmluva je platná počas celého investičného horizontu dohodnutého v investičnom pláne.

Môžem zmluvu predčasne vypovedať? Kedy mi prídu peniaze?

Zmluvu je možné v prípade potreby vypovedať alebo požiadať o vyplatenie celej hodnoty účtu alebo jeho časti. Peniaze by ste mali mať na svojom bežnom účte do 5 pracovných dní. V prípade výberu prostriedkov odporúčame tento krok odkonzultovať s naším poradcom.

U ktorého z vašich obchodných partnerov budem mať zmluvu?

Produkt, ktorý Vám doporúčime vyberáme na základe Vašich potrieb a parametrov investície. Pri krátkodobých horizontoch využívame produkty spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.. Pri strednodobých a dlhodobých horizontoch využívame vlastné ETF portfólia, ktorých nákup zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti European Investment centre o.c.p., a.s. Viac na stránke Obchodní partneri.

Máte ďalšie otázky alebo chcete uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodnite si stretnutie s Vašim osobným poradcom.
Zavolajte nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechajte
telefonné číslo a my Vás budeme kontaktovať.

*Odoslaním Vášho e-mailu súhlasíte s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Novinky z nášho blogu

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

28.08.2020

Petra Kačiakova

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Vláda pripravuje zmenu dôchodkov. Ako sa Vás to dotkne?

24.08.2020

Petra Kačiakova

Vo vláde sa znovu pripravujú výrazné zmeny v dôchodkoch. Čo môžete od nových pravidiel čakať a ako sa na zmeny pripraviť? Čo môžete urobiť ihneď, aby ste mali vyšší dôchodok?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?

Novinky z nášho blogu

Finančný plán v praxi. I.časť - Rodina, deti a dôchodok

28.08.2020

Petra Kačiakova

Teraz sa môžete pozrieť na konkrétny finančný plán našich klientov. Ako si delia financie? Aké sú ich plány s financiami do budúcna, aké majú ciele a čo robia pre ich dosiahnutie?

Vláda pripravuje zmenu dôchodkov. Ako sa Vás to dotkne?

24.08.2020

Petra Kačiakova

Vo vláde sa znovu pripravujú výrazné zmeny v dôchodkoch. Čo môžete od nových pravidiel čakať a ako sa na zmeny pripraviť? Čo môžete urobiť ihneď, aby ste mali vyšší dôchodok?

Požiera inflácia Vaše úspory? O koľko penazí pridete tento rok?

17.08.2020

Petra Kačiakova

Inflácia je bežným javom v každej ekonomike. Prečo vlastne musíme mať infláciu? Aký má vplyv na naše úspory a ako ich pred ňou ochrániť?