Potrebuješ pomoc?

Sme tu pre teba.
Zavolaj nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechaj telefón a my ťa budeme kontaktovať.

Zmluvné podmienky a poplatky

Spoločnosť OPTIVISTA vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu. Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatváraš prostredníctvom nás, ako sprostredkovateľa s naším obchodným partnerom. Zmluvnú dokumentáciu ti pripravíme, vyplníme a ukážeme vždy pred podpisom zmluvy, aby si mal čas na jej preštudovanie.

zmluvne_podmienky

PRED podpisom zmluvy

Vyberieš si investičný cieľ a vyplníš vstupné parametre investície, na základe ktorých ti pripravíme investičné odporúčanie.

Na základe tvojho investičného profilu ti navrhneme a zobrazíme optimálne investičné portfólio.

Vytvoríš si u nás osobný účet OPTIVISTA.

Vyplníš svoje osobné údaje, ktoré sa automaticky prepíšu do zmluvnej dokumentácie.

Overíme tvoju totožnosť prostredníctvom občianskeho preukazu.

V rekapitulácii uvidíš tvoj investičný plán, zmluvnú dokumentáciu a platobné pokyny k investícii.

PRI podpise zmluvy

Vykonáme administráciu zmluvy (po prihlásení do tvojho OPTIVISTA účtu si stav zmluvy vieš skontrolovať sám).

Všetky dokumenty, ktoré si v procese nahral do systému sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

PO podpise zmluvy

Vykonáme kontrolu tvojej zmluvy a následne ju postúpime nášmu obchodnému parterovi.

Na e-mail ti zašleme potvrdenie o spracovaní zmluvy od nás a nášho obchodného partnera.

Podľa platobných pokynov si nastav trvalý príkaz z tvojho účtu na účet tvojho sporenia. V prípade jednorázového vkladu, zašli tvoj jednorázový vklad s prvou sumou pravidelnej mesačnej investície.

Poplatky spoločnosti OPTIVISTA

Vstupný poplatok

OPTIVISTA


Vstupný poplatok slúži na pokrytie nákladov spojených s uzatvorením zmluvy. Konečná výška poplatku závisí od typu produktu a investičného horizontu a je vyčíslená priamo pre konkrétnu investíciu.

1,5 % - 3,0 %*

z cieľovej sumy vkladov

Správcovský poplatok

OPTIVISTA


Správcovský poplatok súvisí so správou investície. Je učtovaný iba pri niektorých typoch investície a slúži na pokrytie nákladov spojených so správou portfólia a rebalancovaním.

1,0 % p.a.

z priemernej hodnoty účtu za rok

*aktuálna výška poplatku v % bez započítania akejkoľvek zľavy

Poplatky obchodných partnerov

V rámci zachovania transparentnosti uvádzame aj poplatky naších obchodných
partnerov, ktoré súvisia s investíciou. Nižšie uvedené poplatky platia pre investičné stratégie,
pri ktorých klient nakupuje fondy ETF

Transakčný
poplatok


Transakčný poplatok si účtuje
obchodník s cennými papiermi European
Investment Centre o.c.p., a.s..
Je to štandarný poplatok za nákup
cenného papiera.

0,30 %

z každej nákupnej transakcie

Poplatok za správu
a úschovu


Poplatok za vedenie účtu
a úschovu investičných nástrojov
si účtuje správcovská spoločnosť
a depozitárska banka.

0,06 % - 0,20 % p.a.

z aktuálnej hodnoty účtu na konci kalendárneho roka

Investícia v IAD Investments, správ. spol., a.s.

Všetky poplatky spojené s investíciou, ktoré si účtuje IAD Investments, správ. spol., a.s. boli vopred odpočítané od dosiahnutého výnosu.

Modelová investícia - prepočet poplatkov

Parametre investície


Investičný cieľ:Sporenie na dôchodok

Investičný horizont:30 rokov

Predpokladané zhodnotenie:8,63 % p.a.

Pravidelný mesačný vklad:50 €

Ročný vklad:600 €

Cieľová suma vkladov:18 000 €

Cieľová suma investície:64 688 €
Typ poplatku

sadzba v %

sadzba v €


Vstupný poplatok:

2,3 %

414 €

Poplatok o.c.p. za nákup:

0,3 %

54 €*

Depozitársky poplatok:

0,2 %

1 044 €*
*poplatok vyčíslený na celú dobu investície - 30 rokov

Ako sa uzatvorí zmluva?

Zmluvu podpíšeš online. Na to aby bola zmluva platná, potrebujeme, aby si pravdivo uviedol svoje osobné údaje a poskytol nám kópiu dokladu totožnosti. Zo zákona musíme overiť tvoju totožnosť. V prípade, ak nám nechceš zasielať doklady online, ozvi sa nám na e-mail a zmluvu s tebou podpíše jeden z našich predajcov.

Aké povinnosti pre mňa vyplývajú zo zmluvy

Tvoj záväzok sporiť a investovať peniaze je tvojím dobrovoľným rozhodnutím. Odporúčame ti dodržiavať pokyny v tvojom investičnom pláne. V prípade nedodržania odporúčaní sa môže stať, že si požadovanú sumu nenasporíš. V zmluve nie sú žiadne pokuty ani sankcie.

Čo sa stane, keď na sporenie zašlem viac
penazí, ako je môj pravidelný mesačný vklad?

Celá suma bude zainvestovaná v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve.

Čo sa stane, keď na sporenie zašlem menej
penazí, ako je môj pravidelný mesačný vklad?

Ak sa stane, že jeden mesiac pošleš menšiu sumu ako je tvoj pravidelný mesačný vklad alebo ju nepošleš vôbec, bude to mať vplyv na dosiahnutie tvojho investičného cieľa. Preto odporúčame vždy dodržiavať výšku a pravidelnosť mesačných vkladov.

Ako dlho je platná moja zmluva?

Tvoja zmluva je platná počas celého investičného horizontu dohodnutého v investičnom pláne.

Môžem zmluvu predčasne vypovedať? Kedy mi prídu peniaze?

Zmluvu je možné v prípade potreby vypovedať alebo požiadať o vyplatenie celej hodnoty účtu alebo jeho časti. Peniaze by si mal mať na svojom bežnom účte do 5 pracovných dní. V prípade výberu prostriedkov odporúčame tento krok odkonzultovať s naším poradcom.

U ktorého z vašich obchodných partnerov budem mať zmluvu?

Produkt, ktorý ti odporúčime vyberáme na základe tvojich potrieb a parametrov investície. Pri krátkodobých horizontoch využívame produkty spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.. Pri strednodobých a dlhodobých horizontoch využívame vlastné ETF portfólia, ktorých nákup zabezpečujeme prostredníctvom spoločnosti European Investment centre o.c.p., a.s. Viac na stránke Obchodní partneri.

Máš ďalšie otázky alebo chceš uzavrieť zmluvu osobne?

Dohodni si stretnutie s tvojím osobným poradcom.
Zavolaj nám na číslo +421 911 19 10 19 alebo nám zanechaj
telefonné číslo a my ťa budeme kontaktovať.

*Odoslaním tvojho e-mailu súhlasíš s Pravidlami ochrany osobných údajov.

Novinky z nášho blogu

Spoločensky zodpovedné investovanie I

27.09.2019

Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na životné prostredie, planéty, komunít a spoločenského prostredia sme pre teba pripravili zaujímavý článkový sérial.

Spoločensky zodpovedné investovanie II

09.10.2019

Michal Čižmárik

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

Ako investovať, keď môže prísť kríza?

21.10.2019

Petra Kačiakova

Chcete začať investovať, ale odrádzajú vás od toho správy, že ide ekonomická kríza alebo recesia? Naše rady a tipy ako sa nebáť začať investovať.

Novinky z nášho blogu

27.09.2019

Michal Čižmárik

Vzhľadom na zvyšujúci sa záujem ľudí o dopady ľudskej činnosti na životné prostredie, planéty, komunít a spoločenského prostredia sme pre teba pripravili zaujímavý článkový sérial.

09.10.2019

Michal Čižmárik

Ako investovať do fondov spoločensky zodpovedne? Ako investovať do fondov s pozitívnym dopadom na životné prostredie a spoločnosť? Prístupy k spoločensky zodpovednému investovaniu.

21.10.2019

Petra Kačiakova

Chcete začať investovať, ale odrádzajú vás od toho správy, že ide ekonomická kríza alebo recesia? Naše rady a tipy ako sa nebáť začať investovať.